Археологическите проучвания
в територията на ФОРОС продължиха повече от 5 месецаПрез 2013 г. археологическото проучване на крепостната стена на крепостта на п-в Форос започва с нова сила под ръководството на Милен Николов - директор на Регионален исторически музей - Бургас.
„Форос Дивелъпмънт” АД финансира мащабното археологическо проучване на територията, продължило повече от 5 месеца. Неговите основни цели и задачи са: установяване параметрите на крепостта и границите й от североизток; разкриване на укрепителната система от изток и запад; опит за прецизиране на периодизацията на обекта.
Още за проучванията със снимков материалСТАРТИРА АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС
за жилищно-ваканционен комплекс ФОРОСФорос Дивелъпмънт АД стартира архитектурен конкурса за изработване и представяне на “Концепция за обемно устройствено решение на жилищно-ваканционен комплекс Форос, кв. Крайморие, гр. Бургас”, според приложеното задание за проектиране и помощни материали на страницата на конкурса www.konkurs.foros-bg.com
Право на участие в конкурса имат всички физически и/или юридически лица или техни обединения с архитектурна проектантска правоспособност в Република България.


БУРГАС НАМЕРИ СИМВОЛА
ОТ ГЕРБА СИСнимка: Тодор СТАВРЕВ, БТА

По повод сензационните археологически открития на нос Форос в Бургас се състоя пресконференция, в която взеха участие мажоритарният собственик на инвестиционната компания „Форос Дивелъпмънт” АД адвокат Тодор Батков, кметът на Бургас Димитър Николов, директорът на РБМ н.с. Цоня Дражева и главният проектант арх. Петко Йовчев.
Археологическите разкрития, направени в края на 2008 г., увенчават края на дългото търсене на точното място, където се е намирал историческия предшественик на днешен Бургас – античната и средновековна крепост Бургос (Пиргос, Порос), отбелязвана в продължение на няколко века върху старинни пътни и морски карти на региона. „Вече със сигурност знаем, че Бургас отдавна присъства в европейската история” – каза по този повод Цоня Дражева. Тя акцентира и върху друг безценен резултат от разкопките – локализирането на  мястото на дълго търсения манастир „Св. Георги” – един от най-известните в древността морски манастири.
Всичките тези открития са факт, благодарение на инициирането и подкрепата на проучвателните работи от страна на адвокат Тодор Батков. Той изрази готовността си да съдейства не само за разкриването, проучването и консервацията на откритите руини, но и за тяхната реставрация, и по-специално на кулата – символ на Бургас, както  и за хармоничното им вграждане в новия архитектурен комплекс, който се предвижда да изгради неговата компания „Форос Дивелъпмънт” на нос Форос.
Кметът Димитър Николов също гарантира, че Община Бургас ще продължи участието си във финансирането на този изключително значим за Бургас археологически обект, като освен със собствени средства, общинското ръководство ще кандидатства за помощ по оперативни програми на ЕС. Той съобщи още, че вече е възложено на главния архитект на общината арх. Веселина Илиева в новия градоустройствен план да се отреди  подходящо място за така нужния на града нов археологически музей. Димитър Николов изрази искрената си радост от това, че Бургас най-после намери символа от герба сии че бургазлии вече ще живеят със самочувствието на наследници на един много древен град.
Авторът на концепцията за новия план на кв. Крайморие арх. Петко Йовчев обясни, че цялата предполагаема крепостна стена попада в публичната среда на новия план и ще бъде достъпна за всички. На този етап планът е подготвен да поеме едни такива разкрития, а ниската плътност на разстрояване в тази зона дава възможност новите сгради да бъдат хармонично вплетени в старините.


ЗОНА 1 вече има ПУП /ПРЗ/


14 април 2008


съобщи мажоритарният собственик на инвестиционната компания „Форос Дивелъпмант” АД адвокат Тодор Батков. Качена е подробна информация за ПУП-ПРЗ на Зона 1 на сайта на компанията (виж!), за да могат заинтересованите инвеститори и строителни компании да се запознаят в детайли, както с разположението на всички квартали, транспортната инфраструктура, така и поотделно с всички урегулирани поземлени имоти (УПИ), включително: площ, предвиждана етажност на сградите, коефициент за интензивност на застрояването (Кинт), плътността на застрояване, както и плътността на озеленяване.

Освен плана на цялата зона, който може да бъде гледан както в общ план при мащаб 1:5000, така и в едър план при мащаб 1:2500, от който с мишката може да бъде избиран всеки един УПИ и извеждан на отделен екран в едър план заедно с таблица с цялостна информация за парцела. Плановете и информацията могат да се разпечатват или съхранят. За всеки УПИ е предоставена 360°-фотопанорама, даваща цялостна представа за предлагания терен. Инвеститорите ще могат да влизат в блока чрез бутон РАЗВИТИЕ, разположен в левия навигационен панел.

ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

25 септември 2007

Снимка: Тодор СТАВРЕВ, БТА

на проектите “Форос” и “Ритейл парк Бургас” беше направено на 25 септември 2007 в голямата зала на Община Бургас . Мажоритарният собственик на инвестиционната компания “Форос дивелъпмънт” АД адвокат Тодор Батков запозна подробно присъстващите с визията си за “Града на ХХІ век”.

ЗАПОЧНА СЕ...

На 5 септември започнаха теренни работи по разчистване на площадките на територията на Форос. За разрушаването на запуснатите халета на бившия екарисаж е хвърлена тежка строителна техника. Предстои взривяването на високия комин на екарисажа.
Започва и изграждането на така наречените мобилизационни съоръжения, в това число голям бетонен възел и арматурен двор, които ще дадат възможност да се стартира полагането на инфраструктурата на комплекса.

5 септември 2007

15 септември 2007
17 септември 2007


БРИТАНСКИ ФОНД

Инвестиционния фонд ECDC (European Convergence Development Company), в партньорство със “Сиенит Холдинг” АД ще изгражда търговско-развлекателен мега-комплекс, включително Мол в зона 2 на проекта Форос. Общата площ на най-модерният у нас търговски център ще е над 120,000 кв.м.